top of page
Image by Priscilla Du Preez

Huduma za Vijana

Are you a youth that has just received a Notice of Violation to report to Diversion within 15 days for underage alcohol, cannabis, or buprenorphine?

Please fill out this form and read the confirmation page once you hit submit for next steps. 

Mpango wa Uelewa na Usalama wa Vijana wa Vijana (YSASP)

YSASP hutoa njia mbadala ya mchakato wa korti ya kiraia kwa vijana (mtu yeyote chini ya umri wa miaka 18) anayekiuka sheria za pombe na / au bangi za Vermont. YSASP husaidia vijana kuelewa athari za kutumia vitu kwao na kwa wengine. Mpango huo husaidia kupunguza hatari ya matumizi ya baadaye, wakati unaunganisha zile zinazotambuliwa kama viwango vya hatari kubwa kwa waganga wa utumiaji wa dutu. Watu waliorejelewa kwenye mpango wa YSASP watakamilisha uchunguzi. Habari iliyopatikana kupitia mchakato huo itatumika kuwashirikisha vijana juu ya uingiliaji mfupi, wa kielimu. Ikiwa kijana ni chini ya umri wa miaka 18, ruhusa ya mzazi ni muhimu.

Tafadhali fuata kiunga hiki kwa ukurasa wa wavuti wa YSASP wa Vermont Court Diversion kwa habari zaidi juu ya programu hiyo.

Substance Use Resources - coming soon! 

bottom of page